Studiowanie logistyki

Wcześniej informacje, które z logistyką miały ścisły związek, wiązały się też ze studiowaniem transportu.Studiowanie logistyki Studia te dostarczały szerokiej wiedzy, jednak nie zawsze były nakierowane tak, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie współczesnego rynku. Dlatego powstał nowy kierunek – logistyka. Początkowo pojawił się tylko w nielicznych szkołach, często prywatnych. Był on idealnym kierunkiem dla osób, które już pracują w transporcie, a przez studia chciałyby pogłębić swoją wiedzę. Studia pozwalają im też na wykonywanie bardziej odpowiedzialnych zadań i awans. Po skończeniu pierwszego stopnia studiów uzyskujemy tytuł inżyniera, po ukończeniu drugiego stopnia – inżyniera magistra. Na logistyce stykamy się z wiedzą nie tylko z zakresu logistyki (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji), ale także z zakresu marketingu, prawa pracy, matematyki. Możemy także wybrać sobie różne specjalizacje – logistyka w handlu, w biznesie, eurologistyka, transport międzynarodowy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwa produkcyjnych logistycznych, projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką. Do tego może pracować w administracji. Jak widać – dla logistyków pracy nie brakuje. Na studiach można też znaleźć swoją własną drogę i pomyśleć o założeniu firmy. Logistyka to studia najlepsze dla tak zwanych umysłów ścisłych, ale niektórzy humaniści także mogą spróbować, może właśnie na logistyce znajdą swoje miejsce. Niektórzy uważają, że zamiast studiów warto poszukać zatrudnienia na niskim stanowisku w firmie transportowej i powoli piąć się w górę. Zdań jest tyle, ile osób, jednak studia na pewno wzbogacają, pomagają poznać nowe osoby, które w przyszłości stać się mogą naszymi partnerami biznesowymi. Warto jest studiować logistykę na północy Polski, szczególnie, jeśli ktoś interesuje się transportem morskim. Podnieść kwalifikacje pozwalają kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Studia podyplomowe, które będą idealne dla absolwentów logistyki, to między innymi menedżer logistyki, nowoczesne zarządzanie produkcja i logistyką, logistyka w przedsiębiorstwie, systemy logistyczne w firmie i wiele, wiele innych.

Artykuł dzięki: