II Konferencja Naukowa - Logistyka 2016 - LOGISTYKA 2016 - II Konferencja Naukowa, 8-9 Marca 2016 Częstochowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.Prosimy o przesłanie pełnej wersji Państwa artykułu do 30 kwietnia 2016 roku.


Politechnika Częstochowska - Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Katedra Logistyki Społecznej,
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Instytut Logistyki,
Uniwersytet Opolski - Zakład Logistyki i Marketingu,  
Wojskowa Akademia Techniczna - Zakład Logistyki Przedsiębiorstw,  
         
 

Szanowni Państwo

 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Naukowej z cyklu:

 
L O G I S T Y K A   2 0 1 6

organizowaną
 
w dniach 8-9 marca 2016r.
 
Ośrodek Szkoleniowy Jurajski Olsztyn

 
 
Logistyka 2016 jest drugą o zasięgu międzynarodowym, konferencją z cyklu spotkań naukowych logistyków, poświęconą współczesnym wyzwaniom logistyki. Jej tematem wiodącym jest:

l o g i s t y k a   w  n a u k a c h  o  z a r z ą d z a n i u

Zamierzamy zastanowić się nie tylko nad praktycznym znaczeniem współczesnych rozwiązań logistycznych w obszarze gospodarczym i społecznym, ale również podejmiemy wysiłki w celu usystematyzowania i uporządkowania bazowych pojęć: logistyki, zarządzania logistycznego, systemu logistycznego, miejsca logistyki w naukach o zarządzaniu.
 
 
Głównym organizatorem tej edycji konferencji jest Politechnika Częstochowska, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego.
 
 
Konferencja odbędzie się w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Olsztynie koło Częstochowy.
   
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydział Zarządzania  PCz
fb tweet g+ pin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego